Công ty Luật Quốc Tế & Cộng Sự
TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Hotline: 0968 668 668
EMAIL: info@luatquocte.vn
Dịch vụ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHI NHÁNH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHAI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH - VPĐD -Tên doanh nghiệp và họ tên người đại diện pháp luật: kê khai đầy đủ thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

HƯỚNG DẪN VỀ TÊN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Khoản 2 Điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì “ Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức địa điểm kinh doanh”
Những điều cần biết
Tin tức
 • 25/11/2014

  Xã Cái Chiên, Hải Hà, Quảng Ninh

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ DO TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐÃ XẾP MÃ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  ĐỌC THÊM