Công ty Luật Quốc Tế & Cộng Sự
TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Hotline: 0968 668 668
EMAIL: info@luatquocte.vn
Dịch vụ

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

 XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 

 Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Inter Law xin cung cấp gói dịch vụ tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý khách hàng về các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

I. Các bước thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Bước 1: Xây dựng phương án thực hiện công việc                                            

1.                Lên phương án các Nội dung thực hiện công việc;

2.                Liệt kê các giấy tờ cần thiết có liên quan;

3.                Thông báo biểu phí dịch vụ và Lệ phí Nhà nước;

 Bước 2: Thống nhất Ký kết Hợp đồng Dịch vụ

      Dựa trên cơ sở Nội dung, tính chất công việc và Biểu phí Dịch vụ, Quý Khách hàng có thể lựa chọn và thống nhất việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ với Inter Law

 Bước 3:  Thực hiện công việc

 Ngay sau khi ký kết Hợp đồng Dịch vụ Inter Law thực hiện các nội dung sau:

 1.    Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

-     Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

-      Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi nội dung giấy phép đầu tư, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

-     Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

 2.   Đại diện thực hiện các thủ tục:

-  Tiến hành soạn hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi Giấy phép đầu tư theo yêu cầu;

-  Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi Giấy phép đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

-  Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp (nếu việc điều chỉnh dẫn đến phải đổi Dấu pháp nhân);

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty; 

 3. Các giấy tờ và thông tin cần cung cấp:

-    Nội dung yêu cầu thay đổi;

-    Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực);

-     Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;

-     Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

4. INTERLAW cam kết sau điều chỉnh

 -   Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thực hiện Công việc;

-    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-    Tư vẫn miễn phí sau khi điều chỉnh;

 Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến  mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 Các hình thức điều chỉnh

-     Không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư;

-    Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

-    Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

 II. Các dự án đầu tư không phải làm lại thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh

-      Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

-    Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

-     Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

 III. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

      Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó.

+     Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

-          Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

-          Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

-          Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 IV. Thẩm tra dự án đầu tư

 -  Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

- Dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

+    Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

+      Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra những nội dung điều chỉnh và cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+      Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

+       Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan

GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Công ty Luật Quốc Tế & Cộng Sự

Địa chỉ: 42 Tôn Thất Tùng Quận 1, TP HCM.
Điện thoại: 08.62912.123 - Fax: (08) 62 912 144
Hotline: 0968 668 668 - Email: info@luatquocte.vn
Những điều cần biết
Tin tức
 • 25/11/2014

  Xã Cái Chiên, Hải Hà, Quảng Ninh

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ DO TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐÃ XẾP MÃ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  ĐỌC THÊM