Công ty Luật Quốc Tế & Cộng Sự
TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Hotline: 0968 668 668
EMAIL: info@luatquocte.vn
Tin tức

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

I. Hướng dẫn đăng kýngành nghề khidoanh nghiệp chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn:

Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; tại Điều 3 quy định cụ thể như sau:

  1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định và cho biết doanh nghiệp thực hiện việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn theo trường hợp nào trong các trường hợp nêu trên. Ngoài ra, doanh nghiệp cần cung cấp các văn bản pháp luật chứng minh việc đã thực hiện theo quy định đó để Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở đối chiếu, xem xét, xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ ngành liên quan (nếu có).

 Doanh nghiệp cần nghiên cứu thêm các quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam tại  Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp có thể tham khảo Quyết định này trên website của Chính phủ, địa chỉ www.chinhphu.vn.

Sau khi nghiên cứu thực hiện, doanh nghiệp cần bổ sung hồ sơ thay đổi ngành nghề; cách ghi ngành nghề bổ sung có thể được thực hiện như sau:

-                     Đối với các ngành nghề được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề đã được cam kết trong các điều ước quốc tế đó và ghi mã theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hợp Quốc (CPC).

-                     Đối với các ngành nghề được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành: cột tên ngành doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề được quy định trong văn bản pháp luật và ghi mó ngành là  điều khoản và tên, số, trích yếu của văn bản pháp luật đó.

II. Về việc mã hóa ngành nghề kinh doanh

“Theo công văn số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thì khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì phải ghi và mã hóa ngành, nghề đó đăng ký kinh doanh theo ngành, nghề cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam .

Các ngành nghề doanh nghiệp đó đăng ký thay đổi theo quy định mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần được hướng dẫn tại mục I thực hiện mã hóa ngành nghề như sau:

Doanh nghiệp ghi ngành nghề đó điều chỉnh ngay dưới ngành cấp bốn theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đó chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề đó điều chỉnh, đồng thời đăng ký ngành nghề kinh doanh chính cho doanh nghiệp:

Ví dụ:

Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý. Quảng cáo. Xây dựng nhà các loại.

Nay mã hóa, chi tiết ngành nghề và căn cứ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn như sau:

7310

Quảng cáo

Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ quảng cáo thuốc lá)

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865).

4100

Xây dựng nhà các loại

Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512).

Doanh nghiệp sử dụng mẫu hồ sơ  thay đổi ngành, nghề kinh doanh để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên. Tham khảo mẫu tại địa chỉ website http://dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/…”

III. Về hồ sơ thay đổi:

1. Căn cứ Điều 6 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/7/2010 thì trong thành phần hồ sơ cần có thêm:

- Xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc đó đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

- Trên các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng phải thể hiện nội dung việc thanh toán tiền chuyển nhượng vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đó được thực hiện thông qua tài khoản góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài đó mở theo quy định trên.

2. Sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Đăng ký đầu tư để thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định trước khi hoạt động chính thức.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Công ty Luật Quốc Tế & Cộng Sự

Địa chỉ: 42 Tôn Thất Tùng Quận 1, TP HCM.
Điện thoại: 08.62912.123 - Fax: (08) 62 912 144
Hotline: 0968 668 668 - Email: info@luatquocte.vn
Những điều cần biết
Tin tức
 • 25/11/2014

  Xã Cái Chiên, Hải Hà, Quảng Ninh

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ DO TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐÃ XẾP MÃ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  DANH SÁCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  ĐỌC THÊM
 • 22/09/2014

  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  ĐỌC THÊM